Ute och fiskar frukt in till nästa torkprojekt. Äpplen har jag valt att inte plantera på odlingslotten, eftersom det finns flera gigantiska träd på olika...