Det tråkiga med att odla på en allmän plats: Jag har ändå lyckats odla i odlingslåda nr 12 utanför lägenhetenshusen i 2 år ifred, men...