Dagens projekt (som, eh, kanske borde varit förra veckans projekt, eller förrförra) var att binda upp raden med höga tomater ’Quadro’ + ta bort div...