Det här ska jag delta i! Hoppas jag. Mer info finns hos NordGen på svenska eller på PulsesIncrease på engelska. I kort ett ett EU-forskningsprojekt...